מדיניות פרטיות

(*) אם הנך קורא דף זה הרי שהנך גולש באתר האינטרנט של  קדמה-קפה בע"מ (להלן "האתר" ו- "קדמה קפה").

 

מסמך זה מנוסח בלשון זכר לנוחיות הקריאה בלבד, אך בכל מקום שמדובר בלשון זכר הכוונה להתייחס לגברים ונשים כאחד.

 

איסוף מידע ונתונים:

כבר בפתיח נדגיש בפניך כי אינך חייב למסור פרטי מידע עליך ו/או על אחרים. מסירת מידע באתר תלויה אך ורק ברצונך ובהסכמתך בעת גלישתך באתר ובעת מסירת פרטייך לצורך שימוש בשירותי האתר.

 

קדמה-קפה שומרת לעצמה הזכות לאסוף נתונים ומידע שתמסור באתר. נתונים ומידע אלו יישמרו אצל קדמה-קפה לצורך עניין מסויים ו/או לצורך כללי והם יעובדו על ידינו בהתאם להוראות החוק ולפי הסכמתך.

 

אם אינך מסכים לאחד מהתנאים שבמסמך זה או בתקנון האתר, עליך להפסיק את הגלישה באתר מייד ולא להמשיך לגלוש בו עד שתקבל הבהרה מנציג החברה ו/או עד שתברר את העניין.

 

בעת גלישתך באתר, יכול וישמר אצל קדמה-קפה מידע מסוים אודותיך גם אם לא יזמת מסירת פרטים. המידע שנרשם הינו מידע מתעבורת הרשת, כמו מי הוא ספק האינטרנט שאתה גולש דרכו, כתובתך ברשת, מועדי הגלישה ומהם הנושאים שלכאורה התעניינת בהם באתר.

 

האתר עושה ו/או יעשה שימוש בטכנולוגיית ה"עוגיות" (Cookies), שהם סוג של קבצים מוצפנים שמוחלפים בין המחשבים ומאפשרים לאסוף מידע שנדרש לצורך הזרימה המהירה והתקינה של האתר והדפים שבו. כן משמשות העוגיות לזיהוי של הגולש ולהתאמת התקשורת בינו לבין האתר בגלישה חוזרת בו תוך חסכון אפשרי בהקלדת פרטים שאולי חוזרים על עצמם בכל כניסה לאתר. כמו כן יתכן שהמידע שיתקבל עליך ישמש לצורך משלוח פרסומת ו/או הצעות שיווקיות שיהיו ככל האפשר מיועדות לך לפי תחומי ההתעניינות שגילית תוך הגלישה באתר.

 

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל לחסום במחשב שלך את האפשרות לקבלתן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. כמו כן תוכל להסיר אצלך במחשב עוגיות שכבר הותקנו אצלך תוך כדי הגלישה.

 

חסימת עוגיה מאתר קדמה-קפה ו/או הסרתה, עלולות לגרום לך לאיטיות רבה בגלישה לאתר בפעם נוספת, לצורך בהקלדת פרטים חוזרים ואף לחסימת חלקים באתר לגביך.

 

נתונים אישיים שאותם תעלה מרצונך החופשי לאתר יישמרו ברישומי קדמה-קפה במחשבים ו/או בקבצים מודפסים וזאת בעיקר לצורך, סטטיסטיקה של המכירות, לצורך ניהול יעיל של קשר איתך, תוך רישום ההיסטוריה של ההעדפות שלך בקשר שלך עם קדמה-קפה ולצורך משלוח הודעות ו/או מידע שיווקי ממוקד יותר הכל בכפוף להסכמתך.

 

קדמה-קפה או מי מטעמה, מתחייבות שלא למסור ולא למכור את המידע שיאסף עליך אלא לעשות בו שימוש בעצמה ו/או ע"י המפיצים שלה. ככל וקדמה-קפה יבקשו להעביר מידע עליך לצדדי ג' הרי שתתבקש לתת לכך הסכמה מפורשת במסגרת האתר. יחד עם זאת ככל ותבצע באתר פעולות שמצריכות מעורבות של צד ג' כמו רכישת מוצר מאת צד ג' או חו"ח פגיעה מצידך בזכויות של צד ג', הרי שפרטיך הרלוונטיים יועברו לאותו צד ג'.

 

האתר של קדמה-קפה מכיל קישורים לאתרים של צדדי ג' אשר אין לקדמה-קפה שליטה על תוכנם וטיבם. ככל ותבחר לעבור ולגלוש מהאתר של קדמה-קפה לאתר מקושר כזה יהיה עליך להסכים בנפרד ובנוסף אף לתנאים של אותו אתר ובפרט לתקנון שלו ועליך לדעת מהם תנאי השמירה על פרטיותך הנהוגים באותו אתר שיכולים להיות שונים לגמרי מתנאי אתר זה, אף בשל שבמדינה בה מועלה האתר החוק מאפשר שלא לשמור על פרטיותך.

 

קדמה-קפה מעוניינת ו/א תהיה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בפעם מידע שיווקי ו/או חדשות בדבר שירותים ו/או דגמים של מוצרים שאתה עשוי להתעניין בהם. מידע כזה ישלח אליך רק אם נתת הסכמתך לכך בעת הגלישה לאתר ו/או עם הרשמתך לאחד השירותים או השאלונים שבו. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ו/או לתת הסכמה מחדש בהתאם לרצונך בלבד והמידע ישלח או לא ישלח אליך בהתאם לבחירתך.

 

ככל ומסיבה כל שהיא תקבל הודעות בניגוד לבחירתך הרי שנבקש ממך להיכנס לאתר ולבטל הסכמתך שאולי נרשמה בו ולחילופין להודיע לקדמה-קפה על דרישתך להפסיק משלוח הודעות לאלתר.

 

קדמה-קפה שומרת לעצמה הזכות לבצע שינוי מדיניות הפרטיות שלה בכפוף לשינוי שיעודכן ויפורסם באתר. כל שימוש באתר כפוף לאותה מדיניות שמפורסמת בו בעת הגלישה באתר.

 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך רשאי לפנות אלינו באחת מדרכי ההתקשרות שמפורסמת באתר ולדרוש לעיין במידע שיאגר אודותיך ו/או לתקן פרט מידע כזה או אחר ככל והמידע שגוי.