Gaggia Babila OTC SCH

מכונה אוטומתית לחלוטין,עבור חובבי קפה אמיתיים ! עיצוב מרשים,בשילוב עם גוף נירוסטה איכותית,מכונה זו בנוייה לשרת את בעלייה שנים רבות